Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200308
O
Drobný stavebný odpad

Detail služby

200308
drobný stavebný odpad
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

Špecifikácie služby