Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200307
O
Objemný odpad

Detail služby

200307
objemný odpad
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

Špecifikácie služby