Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200306
O
Odpad z čistenia kanalizácie

Detail služby

200306
odpad z čistenia kanalizácie
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

Špecifikácie služby