Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200303
O
Odpad z čistenia ulíc

Detail služby

200303
odpad z čistenia ulíc
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

Špecifikácie služby