Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200302
O
Odpad z trhovísk

Detail služby

200302
odpad z trhovísk
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

Špecifikácie služby