Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200301
O
Zmesový komunálny odpad

Detail služby

200301
zmesový komunálny odpad
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

Špecifikácie služby