Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200203
O
Iné biologicky nerozložiteľné odpady

Detail služby

200203
iné biologicky nerozložiteľné odpady
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV

Špecifikácie služby