Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200202
O
Zemina a kamenivo

Detail služby

200202
zemina a kamenivo
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV

Špecifikácie služby