Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200201
O
Biologicky rozložiteľný odpad

Detail služby

200201
biologicky rozložiteľný odpad
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV

Špecifikácie služby