Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200199
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

200199
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby