Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200141
O
Odpady z vymetania komínov

Detail služby

200141
odpady z vymetania komínov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby