Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
20014007
O
Zmiešané kovy

Detail služby

20014007
zmiešané kovy
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby