Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
20014005
O
Železo a oceľ

Detail služby

20014005
železo a oceľ
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby