Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
20014004
O
Zinok

Detail služby

20014004
zinok
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby