Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
20014003
O
Olovo

Detail služby

20014003
olovo
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby