Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
20014002
O
Hliník

Detail služby

20014002
hliník
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby