Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
20014001
O
Meď, bronz, mosadz

Detail služby

20014001
meď, bronz, mosadz
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby