Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200140
O
Kovy

Detail služby

200140
kovy
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby