Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200139
O
Plasty

Detail služby

200139
plasty
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby