Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200138
O
Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

Detail služby

200138
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby