Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200137
N
Drevo obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

200137
drevo obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby