Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200134
O
Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

Detail služby

200134
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby