Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200132
O
Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

Detail služby

200132
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby