Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200131
N
Cytotoxické a cytostatické liečivá

Detail služby

200131
cytotoxické a cytostatické liečivá
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby