Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200130
O
Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

Detail služby

200130
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby