Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200128
O
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

Detail služby

200128
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby