Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200127
N
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

200127
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby