Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200125
O
Jedlé oleje a tuky

Detail služby

200125
jedlé oleje a tuky
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby