Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200121
N
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Detail služby

200121
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby