Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200119
N
Pesticídy

Detail služby

200119
pesticídy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby