Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200115
N
Zásady

Detail služby

200115
zásady
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby