Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200114
N
Kyseliny

Detail služby

200114
kyseliny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby