Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200113
N
Rozpúšťadlá

Detail služby

200113
rozpúšťadlá
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby