Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200111
O
Textílie

Detail služby

200111
textílie
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby