Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200110
O
Šatstvo

Detail služby

200110
šatstvo
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby