Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200108
O
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

Detail služby

200108
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby