Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200104
O
Obaly z kovu

Detail služby

200104
obaly z kovu
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby