Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200103
O
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

Detail služby

200103
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby