Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200102
O
Sklo

Detail služby

200102
sklo
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby