Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
200101
O
Papier a lepenka

Detail služby

200101
papier a lepenka
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Špecifikácie služby