Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191308
O
Vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07

Detail služby

191308
vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

Špecifikácie služby