Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191306
O
Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

Detail služby

191306
kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

Špecifikácie služby