Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191305
N
Kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

191305
kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

Špecifikácie služby