Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191304
O
Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

Detail služby

191304
kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

Špecifikácie služby