Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191303
N
Kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

191303
kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

Špecifikácie služby