Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191302
O
Tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

Detail služby

191302
tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

Špecifikácie služby