Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191301
N
Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

191301
tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

Špecifikácie služby