Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191212
O
Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

Detail služby

191212
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZ

Špecifikácie služby