Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191211
N
Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

191211
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZ

Špecifikácie služby