Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191210
O
Horľavý odpad (palivo z odpadov)

Detail služby

191210
horľavý odpad (palivo z odpadov)
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZ

Špecifikácie služby